7 months ago

[PL / ENG] Rowerem wodnym po Jeziorze Solińskim / Paddle boat on Lake Solina

Read this post on TravelFeed.io for the best experience

Jezioro solińskie

20220817_231131_0000.png

Nie musiałam długo się zastanawiać, który element naszej wyprawy nad Solinę chcę uwiecznić jako post na travelfeed.
Przecudne widoki, ciepły, letni wieczór, opary mgły unoszące się nad wodą i przysłaniające otaczające nas góry.
Coś pięknego.

I didn't have to think long which element of our trip to Solina I want to capture as a travelfeed post.
Wonderful views, a warm summer evening, mist vapors rising above the water and obscuring the surrounding mountains.
Something beautiful.

20220817_185027.jpg

20220817_190547.jpg

Wieczór tak piękny, że aż - jak to napisał Terry Pratchett - "kiczowaty".

An evening so beautiful that - as Terry Pratchett wrote - "kitschy".

20220817_185745.jpg

20220817_185751.jpg

Na nasz cel wakacyjny obraliśmy miejscowość Zawóz, co miało zasadniczo bardzo wiele plusów. Jednym z nich była ta wycieczka - cisza, spokój, tylko my na wodzie.

We chose Zawóz as our holiday destination, which had many advantages. One of them was this trip - peace, quiet, only us on the water.

20220817_190045.jpg

No dobrze, oczywiście nie tylko my. Był też pan rybak.

Okay, of course not only us. There was also a fisherman.

20220817_183615.jpg

20220817_185755.jpg

Niski poziom wody w Solinie początkowo bardzo nas przestraszył. Potem usłyszeliśmy, że to zwiększony spust wody, wynikający z pracy elektrowni, która przesyła prąd na Ukrainę. Nie wiem, czy ufam naszym władzom, czy mają pełną kontrolę nad tym co robią, ale i tak jestem nieco bardziej spokojna, niż gdybym sądziła, że ten spadek wód wynika po prostu z suszy.
Mając taką świadomość, że to tymczasowe działanie człowieka, mam ogromną nadzieję, że ta sytuacja już wkrótce minie i Solina wróci do swojej świetności.

At first, the low water level in Solina scared us a lot. Then we heard that it was an increased water discharge resulting from the operation of the power plant that sends electricity to Ukraine. I don't know if I trust our authorities or if they have full control over what they do, but I'm still a bit calmer than if I thought this water drop was simply due to drought.
Being aware that this is a temporary human action, I very much hope that this situation will soon pass and Solina will return to its glory.

20220817_180744.jpg

Niby tylko godzina rowerków wodnych, a widoki warte zapamiętania na całe życie. Polecam gorąco.

It's only like an hour of pedal boats, but the views are worth remembering for a lifetime. A must see, if you are here.

20220817_183630.jpg

20220817_183645.jpg

Jeśli jesteś ciekawy pozostałych wspominek po wakacjach nad Soliną, zapraszam do moich dziennych postów Actifit z tego wyjazdu:

If you are curious about other memories after vacation at Solina, I invite you to my daily Actifit posts from this trip:

Poznajemy Zawóz / Introducing Zawóz
Podróż sentymentalna: Polańczyk / A sentimental journey: Polańczyk
Czekaliśmy na naleśniki godzinę! (Żebyście Wy nie musieli?) / We waited for the pancakes for an hour! (So you don't have to?)
Dzień plażowy i trochę polskiej wsi / A beach day and a bit of Polish countryside
Wietrzny dzień nad Jeziorem Solińskim / A windy day at Lake Solina

View this post on TravelFeed for the best experience.
  • 123Upvotes
  • $21.89Reward
  • 3Comments

Comments

You can login with your Hive account using secure Hivesigner and interact with this blog. You would be able to comment and vote on this article and other comments.

Reply

No comments