a year ago

[PL / ENG] God explained in a taxi ride. My Actifit Report Card: February 26 2023

W ramach wypoczynku po nocnych baletach przeczytałam sobie książkę, którą dostarczył mi Bombel (ucieszony z pingwina na okładce). To krótka książeczka w zasadzie, o tytule "God explained in a taxi ride", dotykająca poważnego tematu w humorystyczny, lekki i przystępny sposób, faktycznie w sam raz na jedną podróż.

As a rest after the night ballet, I read a book that Bombel gave me (delighted with the penguin on the cover). It's a short book basically titled "God explained in a taxi ride", touching on a serious topic in a humorous, light and accessible way, actually just right for one trip.

Książka w sumie dokładnie odpowiada moim poglądom na świat, bo nie zaprzecza duchowości, a neguje religie. Albo może ja skupiam się na tych jej punktach, bo takie mam własne przekonania? Ciężko stwierdzić, co było pierwsze ;)

The book actually corresponds exactly to my views on the world, because it does not deny spirituality, but negates religion. Or maybe I focus on those points of hers because that's what I believe? It's hard to tell which came first ;)

W każdym razie, całkiem przyjemna lekturka, w sam raz na leniwe, niedzielne popołudnie.

In any case, quite a pleasant read, just in time for a lazy Sunday afternoon.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20230227t085604535z)_


26/02/2023
9560
Daily Activity, Dancing
  • 55Upvotes
  • $1.24Reward
  • 2Comments

Comments

You can login with your Hive account using secure Hivesigner and interact with this blog. You would be able to comment and vote on this article and other comments.

Reply

No comments