2 months ago

[PL / ENG] Stary dom leśniczego / Old forester's house My Actifit Report Card: February 2 2023

Perypetie zdrowotne Bombla kolejny raz zaprowadziły nas na Giszowiec. To już po raz ostatni, albowiem lekarz uznał, że uszy Bombla są całkowicie zdrowe i nie musimy już wracać na kontrolę. (Innego zdania jest otolaryngolog z Luxmedu, więc tam będziemy kontynuować leczenie).

Bombel's health problems once again led us to Giszowiec. This is the last time, because the doctor decided that Bombel's ears are completely healthy and we don't have to go back for a checkup. (The laryngologist from Luxmed has a different opinion, so we will continue the treatment there).

Pogoda szpetna jak noc, ale stary dom leśniczego wciąż wygląda majestatycznie. Pisałam już zresztą o nim jakiś czas temu - [PL / ENG] GISZOWIEC: Osiedle Górnicze i Kolonia Amerykańska / Giszowiec Estate and American Colony.

The weather was ugly as nightmare, but the old forester's house still looked majestic. I wrote about it some time ago - [PL / ENG] GISZOWIEC: Osiedle Górnicze i Koloniamerick / Giszowiec Estate and American Colony.

Tym razem doszperałam się oddzielnej strony o tym budynku na Wikipedii - Dom nadleśniczego w Katowicach-Giszowcu. Historia domu sięga 1907 roku, kiedy to rozpoczęto jego budowę wraz z resztą osiedla Giszowiec. Budynek ten zamieszkiwał początkowo nadleśniczy - był to największy budynek urzędniczy, a jego specjalny status podkreślała dodatkowo wieża z zegarem. W 1926 roku do budynku wprowadził się dyrektor kopalni Giesche. W 1960 roku natomiast zostało tam przeniesione przedszkole - które wcześniej, od zakończenia II wojny światowej, mieściło się w poprzedniej wilii dyrektora kopalni.

This time I found a separate page about this building on Wikipedia - Dom nadleśniczy w Katowicach-Giszowiec. The history of the house dates back to 1907, when its construction began along with the rest of the Giszowiec estate. This building was initially inhabited by the forest inspector - it was the largest official building, and its special status was additionally emphasized by the tower with a clock. In 1926, the director of the mine, Giesche, moved into the building. In 1960 a kindergarten was moved there - which earlier, since the end of World War II, was located in the former villa of the mine director.

Przedszkole sprawia fajne wrażenie. W tak potężnym budynku mieszczą się aż 3 oddziały i jest miejsce dla 71 dzieci. Na stronie przedszkola są zdjęcia, dzięki którym możemy zerknąć do środka i podejrzeć np. stare, wysokie, dwuskrzydłowe drzwi, czy parkiet. Nieco inne standardy niż w nowoczesnych placówkach - aczkolwiek dzieci zapewne tego nie doceniają :) .

Kindergarten looks nice. In such a huge building there are as many as 3 departments and there is room for 71 children. There are photos on the kindergarten's website, thanks to which we can look inside and see, for example, old, high, double doors or parquet floors. Slightly different standards than in modern facilities - although children probably do not appreciate it :).

Powyższe zdjęcia pochodzą z: https://mp64.katowice.pl

The above photos come from: https://mp64.katowice.pl

A na koniec dnia - ładny księżyc.

And at the end of the day - a nice moon.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20230203t085717096z)_


02/02/2023
5051
Daily Activity
  • 158Upvotes
  • $13.48Reward
  • 6Comments

Comments

You can login with your Hive account using secure Hivesigner and interact with this blog. You would be able to comment and vote on this article and other comments.

Reply

No comments