3 months ago

[PL / ENG] Powrót na rozlewisko / Back to the pool My Actifit Report Card: December 29 2022

Czwartek był tak pracowity, że odebrałam Bombla z dosłownie parującą głową. Dlatego bardzo się ucieszyłam, kiedy Bombel na moją propozycję spaceru nad Rozlewisko postanowił nie odmówić.

Thursday was so busy that I picked up the Baby with literally steaming head. That's why I was very happy when Bombel decided not to refuse my proposal for a walk to the Pool.

Powitały nas zadowolone z niespodziewanej wiosennej aury łabędzie i kaczki.

We were welcomed by swans and ducks happy with the unexpected spring aura.

Ten spacer wykonał swoje zadanie: oczyścił moją głowę z natłoku myśli i stresu i pozwolił mi na radość z chwil spędzonych z Bomblem. Wróciliśmy do domu zadowoleni i gotowi do układania puzzli i szykowania obiadu.

This walk did its job: it cleared my head of thoughts and stress and allowed me to enjoy the moments spent with Bombel. We came home happy and ready to put puzzles and prepare dinner together.

A na obiadek były krewetki z fasolką i gnocchi.

And for dinner there were shrimps with beans and gnocchi.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20221230t084831707z)_


29/12/2022
5932
Walking
  • 107Upvotes
  • $2.68Reward
  • 3Comments

Comments

You can login with your Hive account using secure Hivesigner and interact with this blog. You would be able to comment and vote on this article and other comments.

Reply

No comments