4 months ago

[PL / ENG] Kacze kuperki z okazji czterech jedynek My Actifit Report Card: November 11 2022

Rok temu zrobiliśmy sobie z Bomblem prywatny marsz narodowy, bo Stary @sk1920 był w robocie, i w tym roku była powtórka - Tatuś znowu do pracy, my znowu na spacerek we dwoje - i nawet zrobiliśmy niemal tą samą trasę, ale w odwrotnym kierunku.

A year ago we did a private national march with Bombel, because our Deer @sk1920 was at work, and this year she was repeat - Daddy went to work despite the national holiday, and we went for a walk again - and we even did almost the same route, but in the opposite direction.

Marsz przebiegł w spokojnej atmosferze, bez krzyków i machania flagami - może dlatego, że Bombel smacznie spał.

The march took place in a calm atmosphere, without shouting or waving flags - perhaps because the Baby slept soundly.

Kaczki radośnie co chwilę wypinały kuperki, aby złowić coś smakowitego tuż pod powierzchnią wody.

The ducks happily poked out their rumps every now and then to catch something tasty just under the surface of the water.

Łabędzie za to jak zwykle dostojne.

The swans, however, are dignified as usual.

Poszłam dużo dalej niż byłam w stanie w ostatnich dniach. Katar i kaszel dalej męczą, ale przynajmniej odzyskałam siły i już nie żegnam się z tym światem. Pierwszy raz od końca października naprawdę miałam ochotę na spacer.

I went much further than I was able to in recent days. Runny nose and cough still bother me, but at least I regained my strength and I don't say goodbye to this world anymore. For the first time since the end of October, I really felt like going for a walk.

Nie było jednak aż tak cicho i spokojnie, bo po drugiej stronie Kochłówki odbywał się nieco głośniejszy marsz narodowy. Na niewielkiej polanie zgromadziło się chyba ze czterdzieści samochodów terenowych i akurat kiedy szliśmy tamtędy, ruszyli dość gromko jeden za drugim, w tym samym kierunku co my.

However, it was not so quiet and peaceful, because on the other side of Kochłówka there was a slightly louder national march. There must have been about forty offroad cars gathered in a small clearing, and just as we were walking that way, they started off in a thunderous fashion, one after the other, in the same direction as us.

Miło było wreszcie ruszyć nogi.

It was nice to finally move my legs.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20221112t092609239z)_


11/11/2022
12354
Walking
  • 202Upvotes
  • $7.47Reward
  • 1Comments

Comments

You can login with your Hive account using secure Hivesigner and interact with this blog. You would be able to comment and vote on this article and other comments.

Reply

No comments