2 years ago

[PL / ENG] Halembski las wczesną jesienią / Halemba forest in early autumn My Actifit Report Card: September 25 2022

Przepiękny był ten niedzielny las. Jesień dotarła tu tylko połowicznie - w postaci szyszek, żołędzi i grzybów. Drzewa wciąż pozostały apetycznie zielone (przynajmniej w znakomitej większości), a niespieszny rodzinny spacer był wielką przyjemnością.

This Sunday forest was beautiful. Autumn has arrived here only partially - in the form of cones, acorns and mushrooms. The trees were still appetizingly green (at least for the vast majority), and the family's leisurely walk was a great pleasure.

Spotkaliśmy bardzo niewielu spacerowiczów - czyżby ludzie już się pochowali pod kocami? Zupełnie niepotrzebnie, niedzielna pogoda była wprost wspaniała jak na to, co dotychczas oferował nam wrzesień.

We met very few walkers - are the people already hiding under blankets? Completely unnecessarily, the Sunday weather was simply great for what September has offered us so far.

Bombel radośnie poodkrywał uroki lasu, a następnie udał się do wózka i grzmotnął miłą drzemkę na świeżym, leśnym powietrzu.

The Baby joyfully discovered the charms of the forest, then went to the stroller and made a nice nap in the fresh forest air.

Skoro o grzybach już była mowa, to faktycznie było ich całkiem sporo. Mnie oczywiście najbardziej zachwycają te czerwone, wesołe plamy na leśnym runie. Tak fotogeniczne!

As mushrooms have already been mentioned, there were actually quite a few of them. Of course, I am most delighted with the red, happy stains on the undergrowth. So photogenic!

W zbiorze natomiast królują maślaki. Zwrócić muszę honor - ja znalazłam tylko trzy. Ale to dlatego, że ja grzybiarą nie jestem. Świetnie sprawdzam się za to jako spacerowy fotograf i trzymacz siateczki ze zbiorem innych.

The collection is dominated by Suillus Gray. I must admit - I only found three. But that's because I'm not a mushroom picker. But I am great as a walking photographer and a net holder.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20220926t064145043z)_


25/09/2022
11761
Walking
  • 67Upvotes
  • $2.37Reward
  • 1Comments

Comments

You can login with your Hive account using secure Hivesigner and interact with this blog. You would be able to comment and vote on this article and other comments.

Reply

No comments